Blokhus, Pirupshvarrevej 37 - anden bebyggelsesgrad m.m. - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1Find dispensation her.

Afgørelsen er annonceret 7. november 2017. Klagefristen er 4 uger.