Blokhus, Pirupshvarrevej 21 - opførelse og ombygning af sommerhus - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret 17. maj 2018. Klagefristen er 4 uger.