Blokhus, Pirupshvarrevej 14 - anden orientering - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1Find dispensationen her. 

Afgørelsen er annonceret 9. oktober 2017. Klagefristen er 4 uger.