Blokhus, Peter Andersensvej 5 - afstand til skel, tagform, anden orientering - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret d. 9. august 2018. Klagefristen er 4 uger.