Blokhus, Nørresundbyvej 7 - anden taghældning og bebyggelsesgrad - Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1Find dispensation her.

Afgørelsen er annonceret 29. november 2017. Klagefristen er 4 uger.