Blokhus, Jens Bærentsvej 38 - Anden orientering på grunden - Dispensation fra Lokalplan 161Find dispensationen her

Afgørelsen er annonceret den 28. september 2017. Klagefristen er 4 uger.