Blokhus, Højmarksvej 35 - Udstykning - Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1Læs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 28. september 2017. Klagefristen er 4 uger.