Blokhus, Højmarksvej 32 - anden orientering - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1Find dispensation her. 

Afgørelsen er annonceret 1. november 2017. Klagefristen er 4 uger.