Blokhus, Egebæksvej 10B - Opførelse af nyt sommerhus - Dispensation fra Lokalplan 190Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret den 22. september 2017. Klagefristen er 4 uger.