Blokhus, Bag Sømærket 1 - Bebyggelsens orientering - Dispensation

Find dispensationen her. 

Afgørelsen er annonceret den 16. marts 2017. klagefristen er 4 uger.