Blåbærvej 14, Aabybro - anden bebyggelsesprocent - dispensation fra Lokalplan nr. 1.37Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret d. 08. februar 2018. Klagefristen er 4 uger.