Attrup, Ladepladsen 8A - Genopførelse af masteskur ved Attrup Havn - Landzonetilladelse og dispensationFind landzonetilladelsen her

Afgørelsen er annonceret den 7. februar 2018. Klagefristen er 4 uger.