Aabybro, Bygstubben 15 - anden orientering og tagmateriale - dispensation fra Lokalplan nr. 4.01Find dispensation her. 

Afgørelsen er annonceret 1. november 2017. Klagefristen er 4 uger.