Aabybro, Bakkegaard 2 - Anden taghældning - Dispensation fra Lokalplan 1.59Find dispensation her

Afgørelsen er annonceret 4. december 2017. Klagefristen er 4 uger.