Øland, Hammershøj 45 - Etablering af sø og voldanlæg - LandzonetilladelseFind landzonetilladelsen her

Afgørelsn er annonceret den 13. marts 2018. Klagefristen er 4 uger