Cafe- og samværstilbud for borgere med erhvervet hjerneskade og pårørende

Hjernesagen i Jammerbugt Kommune tilbyder et cafe- og samværstilbud for både borgere med følge efter erhvervet hjerneskade samt pårørende. 

Mølleparkcenteret, Elmevej 1, Brovst
For borgere med erhvervet hjerneskade samt pårørende

Tid:
Første tirsdag hver måned
Kl. 15.00-17.00

Frivillighuset, Bredgade 39, Pandrup
For pårørende

Tid:
Tredje tirsdag hver måned
Kl. 14.00-16.00

Der er ingen tilmelding, man møder blot op. 

Læs mere på http://sundhedsafdelingen.jammerbugt.dk