Ansøgning om tilskud til foreningsarbejde i 2018Ansøgningsskemaer vedrørende tilskud til folkeoplysende virksomhed 2018 

Nu er det ved at være tid til at søge tilskud igen. I det følgende finder I tidsfristerne i for div. ansøgninger i Jammerbugt Kommune.

Tidsfrister jf. regelsæt for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Jammerbugt Kommune:

1. oktober

1. november

15. december

Aktivitetstilskud til børn og unge

Tilskud til voksenundervisning

Benyttelse af kommunale udendørsanlæg

Lokaletilskud

Lokaletilskud til voksenundervisning

 

Erklæring om indhentelse af børneattest

Erklæring om indhentelse af børneattest - voksenundervisningsområdet

 

Tilskud til træner- og lederuddannelse*

 

 

 

 

 

15. marts (2018)

15. juni (2018)

Løbende ansøgning

Benyttelse af kommunale lokaler til indendørs aktiviteter

Benyttelse af kommunale undervisningslokaler

Tilskud fra Udviklingspuljen

* Der findes ikke et skema til dette – indsend kopi af faktura.

Dertil hører følgende bemærkninger:

  • Hvis ansøgningsskemaerne ikke er indsendt rettidigt, har foreningen ikke krav på at få tilskud i tilskudsåret 2018.

  • Foreninger, som søger om lokaletilskud skal både udfylde skemaet vedr. lokaletilskud, samt skemaet vedrørende specifikation af vedligehold.

  • Ved akut opstået vedligeholdelsesbehov i løbet af tilskudsåret, skal udgiften forud godkendes af forvaltningen. Hvis dette ikke sker, kan der ikke påregnes tilskud.

  • Ingen foreninger kan påregne, at det endelige lokaletilskud for et tilskudsår kan blive højere end det, som Folkeoplysningsudvalget har godkendt.

  • Hvis en forening ikke indsender ansøgninger om lokaletildeling rettidigt, må foreningen påregne, at den kun kan få de tider, der er tilbage efter tildelingen til de øvrige foreninger.

  • En betingelse for at få tilskud er, at det er en godkendt forening, som står bag aktiviteten.

  • Alle foreninger skal udfylde og indsende skemaet "errklæring om indhentelse af børneattester"

  • Indsend vedtægter HVIS der er sket ændringer deri.

  • Husk at udfylde alle felter i skemaerne.

Skemaerne, som skal anvendes findes på "kommunal startside" i Conventus eller på dette link: https://www.jammerbugt.dk/borger/kultur-fritid-og-landdistrikt/fritid/foreninger/tilskud/skemaer/

Ansøgningerne indsendes til Jammerbugt Kommune, Vækst og Udvikling, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller mail til én af følgende adresser:

raadhus@jammerbugt.dk, vu@jammerbugt.dk eller hel@jammerbugt.dk

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til Helle Harlund på e-mail: hel@jammerbugt.dk eller telefon nr. 7257 7074