Akutprojektet i Jammerbugt Kommune

Akutprojektet ophører som projekt med udgangen af dette år og dermed også overnatningsmuligheden ved Toftehøj og den tilhørende Akuttelefon.

Jammerbugt Kommune har besluttet at oprette sit eget Akuttilbud i Brovst og det vil senere blive annonceret, hvem og hvordan tilbuddet bliver med overnatningsmulighed og telefonlinje.

I den mellemliggende periode henvises man ved behov for akut hjælp til Kommunens afdeling for Sundhed og handicap eller Forebyggelse og mental sundhed.