Udbud af 3 byggegrunde – Jacobsvej, Pandrup

3 grunde udbydes på Jacobvej i Pandrup

Kommunalbestyrelsen ønsker at styrke bosætningen i Jammerbugt Kommune.
Derfor udbydes 3 nye parcelhusgrunde på Jacobsvej i Pandrup. Grundene etableres
på en privat fællesvej i den sydvestlige del af Pandrup. Området er dækket af lokalplan nr. 251.

Grundene udbydes med følgende ca. størrelser:

  • Jacobsvej 11 – 1.150 m2
  • Jacobsvej 18 – 1.850 m2
  • Jacobsvej 21 – 1.200 m2

Grundenes placering kan ses her

Byggemodningen forventes igangsat sidst i marts og forventes klar til overtagelse ca. 1. august 2014.

Prisen er minimum 325 kr. pr. m2, men i øvrigt sælges grundene for højeste bud modtaget frem til og med den 28. februar 2014 kl. 12.00. Herefter sælges grundene efter "først til mølle" princippet ved henvendelse til Sekretariatet på grundsalg@jammerbugt.dk eller tlf. 7257 7398.

Den anførte mindstepris indeholder byggemodningstilslutningsbidrag, men den enkelte byder skal påregne en udgift på ca. 30.000 kr. til de tilslutningsbidrag, der ikke er indeholdt i byggemodningen (vand og fjernvarme)

For øvrige vilkår henvises til de generelle salgsbetingelser:
www.jammerbugt.dk/borger/bolig-og-flytning/grundsalg/salgsbetingelser/

Udbuddet er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Jf. denne er Kommunalbestyrelsen ikke forpligtet til at sælge arealerne til den udbudte pris.

Såfremt der ikke er indgået bindende aftale om salg af mindst en af grundene inden 10. marts 2014 forventes byggemodningen ikke gennemført.

Se lokalplan her