Tilbudsgrundlag vedr. Debitorsystem

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune.

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune i pdf

Udbudsbetingelser omfattet af tilbudsloven jvf. lovbekendtgørelse

nr. 1410/2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige kontrakter

Kravspecifikation i pdf

Tro og love erklæring i pdf

Nyttige links

Download Adobe Reader