Prisindhentning på stomihjælpemidler samt inkontinenshjælpemidler

Hjørring Kommune samt Jammerbugt Kommune gennemfører hermed en prisindhentning på stomihjælpemidler samt inkontinenshjælpemidler.

Formålet er at danne et grundlag for kommunernes bevilling af tilskud til stomihjælpemidler samt inkontinenshjælpemidler i henhold til Servicelovens § 112, stk. 3, sidste punkt, samt sikre borgerne muligheden for at indkøbe hjælpemidlerne til en
pris, der ligger inden for den tildelte støtte. 

Pristilbuddet fra den leverandør, der har afgivet tilbuddet med den samlet set laveste pris, vil blive brugt som beregningsgrundlag for bevillingen i en 2-årig periode. Ved indlevering af pristilbud forpligter leverandøren sig til at sælge
hjælpemidlerne til kommunernes borgere til den pris og under de vilkår, som leverandøren har fastsat i sit tilbud.

I medfør af reglerne i fritvalgsordningen i Servicelovens § 112, er tilbudsgiveren, der har afgivet pristilbuddet med den samlet set laveste pris, ikke garanteret nogen minimumsomsætning i medfør af aftalen.

For at få prisindhentningsmaterialet og deltage i prisindhentningen skal potentielle tilbudsgivere tilkendegive sin interesse i en e-mail til mads.seirup@hjoerring.dk – ved anmodning om materiale i uge 18 skal tilkendegivelsen sendes til e-mail: karina.noergaard@hjoerring.dk.

Mailen skal bære emnetitlen ”Prisindhentning på stomihjælpemidler – interesse” eller ”Prisindhentning på inkontinenshjælpemidler – interesse” og indeholde firmanavn, kontaktperson, samt kontaktdetaljer.

Prisindhentningen vil løbe fra den 27. april 2016 til den 17. maj 2016 klokken 12:00.