EU-udbud af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune har modtaget en række spørgsmål til udbudsmaterialet, som det ikke er muligt at besvare inden udløb af 6-dages fristen jf. Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2. Jammerbugt Kommune har derfor valgt at udskyde tilbudsfristen til den 26.11.2014, kl. 12.00. Reviderede dokumenter samt svar på indkomne spørgsmål vil løbende kunne hentes på denne side.

Udbudsbetingelser
Bilag 1 – Rammeaftale
Rammeaftalebilag A – Kravspecifikation for alle delaftaler - opdateret den 17. nov
Rammeaftalebilag B – Tilbudsliste - opdateret den 7. nov
Bilag 2 – Tro og love erklæring om i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45
Bilag 3 – Aktindsigt
Bilag 4 - Erklæring vedr. underleverandørers ressourcer

Spørgsmål og svar - nyt dokument til spørgsmål og svar den 17. nov

Bilag til spørgsmål og svar - spørgsmål nr. 67 

Der gøres opmærksom på, at fristen for at stille spørgsmål er udløbet som angivet i Udbudsbetingelsernes afsnit 6.1.1.