Social- og sundhedshjælperelev

Som social- og sundhedshjælperelev i Jammerbugt Kommune udfører du pleje, omsorg og praktisk hjælp samt vejleder borgerne til at få dagliglivet til at fungere.

De mennesker, du kommer til at møde i praktikken, vil primært være ældre, der er svækkede enten psykisk, fysisk eller socialt.

I disse år ændrer arbejdet karakter, således at du skal arbejde rehabiliterende, hvilket betyder, at du skal vejlede og motivere borgerne til at udføre personlige og praktiske opgaver selv, i det omfang det er muligt.

Du tildeles et praktiksted, som kan være en hjemmeplejegruppe eller et plejecenter og du bliver tilknyttet en daglig vejleder. Vejlederen støtter, følger op og evaluerer sammen med dig, i forhold til opfyldelse af målene for praktikken.

I løbet af din uddannelse vil du gradvist få mere ansvar og flere selvstændige arbejdsområder, som du kan udvikle dig gennem. I takt med denne udvikling vil du gradvist indgå på lige fod med dine øvrige kolleger.

Gennem uddannelsen lærer du at kombinere teori og praksis, og gøre brug af dine egne observationer til faglig refleksion og skriftlig dokumentation. Du skal forvente, at der vil være hjemmearbejde, også i praktikperioderne.

Jammerbugt Kommune samarbejder med SOSU Nord om at uddanne SSH-elever. Vi optager ca. 15 ssh-elever årligt fordelt på 2 optag. Yderligere information om uddannelsen kan du finde på SOSU-Nords hjemmeside. 

Forventninger

Vi forventer:

 • At du er fleksibel og mødestabil
 • Er motiveret og nysgerrig samt indstillet på at tage ansvar for egen uddannelse.
 • Udviser interesse og initiativ til at lære og har lyst til at udvikle dig som fagperson
 • Er god til at samarbejde med borgerne, deres pårørende og andre faggrupper
 • Kan bruge IT

Du kan forvente af os:

 • At vi tilrettelægger et individuelt uddannelsesforløb ud fra dine erhvervede kompetencer
 • At vi giver dig et spændende undervisningstilbud, når du er i praktik
 • At vi har fokus på et værdibaseret læringsmiljø med professionelle og engagerede praktikvejledere
 • At vi har et godt tværfagligt samarbejde med rum og plads til alle elever
 • At du i praktikperioden er tilknyttet minimum én uddannet daglig praktikvejleder. 

Fakta om uddannelsen

 • Uddannelsen varer ca. 14 måneder
 • Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikperioder
 • I skoleperioderne vil du arbejde med fag som pleje og dokumentation, rehabilitering, arbejdsmiljø og ergonomi m.m.
 • Du er garanteret en praktikplads
 • Når du er i praktik skal du møde kl. 7.00. Der vil ligeledes være både weekendvagt og mulighed for at prøve en aftenvagt
 • Du er i praktik 37 timer/ugen

Hvis du er fyldt 25 år, når du går i gang med uddannelsen, vil du få udarbejdet en realkompetencevurdering (RKV) hos SOSU Nord. Denne skal klarlægge evt. merit og SOSU Nord vil herudfra fastlægge dit individuelle udd.forløb. 

Optagelse

For at blive optaget som ssh-elev, skal du have gennemført grundforløb 2, dvs. du har bestået grundforløbsprøven og grundfagene dansk (D niveau) og naturfag (E niveau). Derudover bliver du på grundforløb 2 certificeret i førstehjælp og brandbekæmpelse, som også er et adgangskrav til uddannelsen. 

Økonomi

Som elev er du ansat i Jammerbugt Kommune. Her er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA og KL.

Som udgangspunkt ansættes du på ordinær elevløn.

Pr. 1. oktober 2016 er satserne pr. mdr. før skat:

 • Under 18 år: 7.976 kr.
 • Over 18 år: 10.470 kr.

Hvis du er 25 år eller derover

I visse tilfælde kan ansøgere over 25 år søge om at blive ansat på voksenelevløn.

Pr. 1. oktober 2016 er satsen pr. mdr. før skat: 19.293,58 kr.

Hvis du inden for de sidste 4 år har arbejdet mindst 24 timer i gennemsnit om ugen i sammenlagt 1 år inden for pleje og omsorg af voksne, kan du være berettiget til voksenelevløn.

For at komme i betragtning til voksenelevløn skal du vedhæfte lønsedler fra tidligere arbejdsgiver eller anden dokumentation.

SU eller elevløn

Grundforløb 2 er et 20 ugers skoleforløb og er som udgangspunkt SU-berettiget.

Du vil få elevløn fra den dag, hvor din udd.aftale træder i kraft

Ansøgning

Stillinger som ssh-elev i Jammerbugt Kommune vil blive slået op på www.Jobnet.dk samt på www.ofir.dk

Ansøgningsfristen for optag til september 2018 er 25. april 2018.

Ansøgningsfristen for optag til januar 2019 er 12. september 2018. 

Yderligere information

Har du spørgsmål til uddannelsen er du velkommen til at kontakte Charlotte Gaarden på tlf. 4191 1465 - mail cga@jammerbugt.dk.