Social- og sundhedsassistentelev

Som social- og sundhedsassistentelev i Jammerbugt Kommune udfører du pleje, omsorg og praktisk hjælp samt vejleder borgerne i forhold til at få dagliglivet til at fungere.

De mennesker, du kommer til at møde i dit arbejde, vil mest være ældre komplekse borgere, der er svækkede enten psykisk, fysisk eller socialt.

I disse år ændrer arbejdet karakter, således at du skal arbejde rehabiliterende, hvilket betyder, at du skal vejlede og motivere borgerne til at udføre personlige og praktiske opgaver selv, i det omfang det er muligt.

På SSA-uddannelsen er der fokus på, at du lærer at planlægge, udføre og koordinere komplekse sygeplejefaglige problemstillinger, som f.eks. at give sondeernæring, pleje kroniske sår, medicinadministration m.m.

Vi forventer:

 • At du er fleksibel og mødestabil
 • At du er fysisk og psykisk robust
 • Er motiveret og nysgerrig samt indstillet på at tage ansvar for egen uddannelse.
 • Udviser interesse og initiativ til at lære og har lyst til at udvikle dig som fagperson
 • Er god til at samarbejde med borgerne, deres pårørende og andre faggrupper
 • Er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt
 • Kan bruge IT

Du kan forvente af os:

 • At vi tilrettelægger et individuelt uddannelsesforløb ud fra dine erhvervede kompetencer
 • At vi giver dig et spændende undervisningstilbud, når du er i praktik
 • At vi har fokus på et værdibaseret læringsmiljø med professionelle og engagerede praktikvejledere
 • At vi har et godt tværfagligt samarbejde med rum og plads til alle elever
 • At du i praktikperioden er tilknyttet minimum én uddannet daglig praktikvejleder. 

Fakta om uddannelsen
Jammerbugt Kommune samarbejder med SOSU Nord om at uddanne SSA-elever. Vi ansætter ca. 23 ssa-elever årligt fordelt på 2 optag.

Yderligere information om uddannelsen kan du finde på SOSU Nords hjemmeside.

 • Hvis du er under 25 år, tager uddannelsen 34 måneder, hvis du starter direkte fra grundforløb 2 SOSU-retning
 • Hvis du er 25 år eller derover, tager uddannelsen 32 ½ måneder, hvis du starter direkte fra grundforløb 2 SOSU-retning. Du vil få udarbejdet en realkompetencevurdering (RKV), hvorudfra skolen fastlægger dit udd.forløb
 • Er du uddannet SSH, vil du få merit for 5 ugers teori samt 5 måneders praktik
 • Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikperioder
 • I skoleperioderne vil du arbejde med fag som sygepleje, somatik, farmakologi, forebyggelse, sundhedspædagogik m.m.

Under din uddannelse kommer du i praktik både i kommunen, i psykiatrien og på sygehuset. Du vil være garanteret en praktikplads i alle 3 perioder. Praktikken kan ligge både i og uden for Jammerbugt Kommune.

Når du er i praktik skal du, som udgangspunkt, møde kl. 7.00. Der vil ligeledes være både weekendvagter og mulighed for at prøve en aftenvagt

Du er i praktik 37 timer/ugen. 

Optagelse
Adgang til SSA-uddannelsen er betinget af:

 • Gennemført grundforløb 2 SOSU-retning SSA efter august 2015
 • Gennemført social- og sundhedshjælperuddannelse efter 2001. Hvis den er ældre, skal du kunne dokumentere, at du har kvalifikationer svarende til grundfagene dansk (D niveau) og naturfag (E niveau).
 • Certificeret kursus i førstehjælp (12 timer) og brandbekæmpelse inden for de sidste 2 år

Personlige kvalifikationer:

 • Du udtrykker interesse for og engagement i uddannelsen og i arbejdet inden for uddannelsesområdet
 • Du tilkendegiver interesse for og lyst til at indgå positivt i samarbejde med andre mennesker
 • Du giver udtryk for social forståelse
 • Du udtrykker interesse i fortsat personlig udvikling

Økonomi:
Er du ansat i Jammerbugt Kommune, vil løn og arbejdsvilkår være efter gældende overenskomster mellem FOA og KL.

Som udgangspunkt ansættes du på ordinær elevløn.

Pr. 1. oktober 2016 er satserne pr. mdr. før skat:

 • Under 18 år første år: 8.189,12 kr.
 • Under 18 år andet år: 8.751,62 kr.
 • Over 18 år første år: 11.102,88 kr.
 • Over 18 år andet år: 11.719,53 kr.

SU eller elevløn:

Grundforløb 2 er et 20 ugers skoleforløb og er som udgangspunkt SU-berettiget.

Du vil få elevløn fra den dag, hvor din udd.aftale træder i kraft. 

Hvis du er 25 år eller derover:
Hvis du inden for de sidste 4 år har arbejdet mindst 24 timer i gennemsnit om ugen i sammenlagt 1 år inden for pleje og omsorg af voksne, kan du være berettiget til voksenelevløn.

For at komme i betragtning til voksenelevløn skal du vedhæfte lønsedler fra tidligere arbejdsgiver eller anden dokumentation.

Pr. 1. oktober 2016 er satsen for voksenelevløn pr. mdr. før skat 19.293,58 kr. 

Ansøgning
Stillinger som ssh-elev i Jammerbugt Kommune vil blive slået op på www.Jobnet.dk samt på www.ofir.dk

Ansøgningsfristen for optag til august 2018 er 3. april 2018. Ansøgningsfristen for optag til januar 2019 er 20. september 2018.

Yderligere information
Har du spørgsmål til uddannelsen er du velkommen til at kontakte Charlotte Gaarden på tlf. 4191 1465 - mail cga@jammerbugt.dk.