Plan og MiljøPlan- og Miljøafdelingen myndighedsbehandler efter en lang række lovgivning, som Planloven, Byggeloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven mv..

Et væsentlig element i vores arbejde er at sikre kvalitet og helhed i opgaveløsningen, således at borgere og virksomheder kun har brug for én indgang til forvaltningen.

Udover myndighedsopgaver udgør planlægning en væsentlig del af vores opgaver. Her er tale om planer for kommunens fysiske udvikling i form af kommuneplan, lokalplaner, masterplaner, visionskataloger, udviklingsplan for "Jordbrugets fremtid i Jammerbugt Kommune", stiplaner m.v. og ikke mindst handleplaner til de statslige vand- og naturplaner, samt planlægning af drikkevandsforsyningen i kommunen.

 

Kontakt

Plan og Miljø
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77

Plan og Miljøchef
Gitte Clausen
Tlf.: 72 57 76 21
gkl@jammerbugt.dk