Hjemmepleje

Den kommunale hjemmepleje i Jammerbugt Kommune er samlet i ét område, som er opdelt i seks forskellige hjemmeplejegrupper.

Hjemmeplejen ledes overordnet af én områdeleder, som bistås af 6 hjemmeplejeledere.

Hjemmeplejegruppernes indmødesteder er placeret forskellige steder i kommunen, Brovst, Fjerritslev, Aabybro, Kaas og Saltum, hvilket betyder at personalet har et godt og lokalt kendskab til det område, hvor borgerne er bosiddende.

Den kommunale hjemmepleje tilbyder hjælp til personlig pleje og omsorg døgnet rundt svarende til den hjælp og støtte du er bevilget.

Hjemmeplejen tilbyder endvidere hjælp til rengøring og andre praktiske opgaver på alle hverdage, såfremt du er bevilget hjælp til disse opgaver.

Hjemmeplejen har et tæt samarbejde med bl.a. aktivitetscentrene, hjemmesygeplejen, demenskoordinatorerne og Sundhedsafdelingen i Jammerbugt Kommune.

Kontakt

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 77 77
ssb@jammerbugt.dk

Områdeleder

Henrik Ravn
Tlf. 41 91 25 91
hve@jammerbugt.dk

Myndighedsafdelingen (hjemmepleje)
Mandag-fredag: 8.00–12.00
Tlf.: 72 57 75 90