Direktør for Børne og Familie Jan Lund AndersenDanmarksgade 3, 9690 Fjerritslev

Arbejde: 72 57 70 04 - Mobil: 41 91 20 04

jlu@jammerbugt.dk