Direktør for Børne og Familie Peter Mikael Andreasen

1. oktober 2018 tiltrådte Peter Mikael Andreasen stillingen som direktør for Børne- og Familieforvaltningen.

Danmarksgade 3, 9690 Fjerritslev

Arbejde: 72 57 70 04 - Mobil: 41 91 20 04

pma@jammerbugt.dk