Kontakt

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
Hovednr.: 72 57 77 77
Hovedfax: 72 57 88 88
raadhus@jammerbugt.dk

Borgmester
Mogens Gade
Valgt for Venstre
Olaf Ryes Vej 10
9460 Brovst
Tlf. arbejde: 72 57 70 01
Tlf. privat: 98 23 30 46
mga@jammerbugt.dk

Kommunaldirektør
Henrik Hartmann Jensen
Tlf. direkte: 72 57 70 02
hhj@jammerbugt.dk

Vækst & Udviklingsforvaltningen
Direktør
Vakant

Børne- og Familieforvaltningen
Direktør
Jan Lund-Andersen
Tlf. direkte: 72 57 70 04
jlu@jammerbugt.dk

Social-, Sundheds- og 
Beskæftigelsesforvaltningen
Direktør
Hanne Madsen
Tlf.: 72 57 70 05
hnm@jammerbugt.dk

Stabschef 
Michael Binderup
Tlf. direkte 72 57 70 07
mip@jammerbugt.dk