Sprogundervisning

Jammerbugt Kommune udbyder sprogundervisning til kommunens virksomheder

Jammerbugt Sporg- og Kompetencecenter er en kommunal uddannelsesinstitution, der underviser voksne udlændige i dansk. 

Vi tilbyder undervisning i sprogcentrets lokaler i Birkelse samt på virksomheder. Vi tilbyder fleksible timer, så det passer med kursisternes arbejdstid. Undervisningens indhold tilrettelægges efter ønsker og behov og ud fra kursistens forudsætninger. Kontakt sprogcentret for nærmere info.

Her kan finde yderligere information om undervisningen.