Tilsynsberetning

Beretningen omfatter tilsyn og administration efter miljøbeskyttelsesloven, husdyrloven og de bekendtgørelser, som knytter sig til lovene.

Tilsynsaktivitet i forhold til jordforureningsloven, vandforsyningsloven og kemikalieloven er medtaget i det omfang, det har været relevant.

Kommunerne skal hvert år indberette og offentliggøre oplysninger om kommunens tilsynsaktiviteter det foregående år med virksomheder og landbrug til Miljøstyrelsen. Jammerbugt Kommunes indberetning til Miljøstyrelsen om tilsynsåret 2011 er sket ved indtastning i styrelsens indberetningsskemaer.

Det vil i løbet af foråret blive muligt at se alle kommuners indberettede tal om miljøtilsyn på Miljøstyrelsens hjemmeside. Kommunen får derved mulighed for at sammenligne sig med de andre kommuner, ligesom andre interesserede vil kunne følge med i udviklingen på området.

 

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Faggruppen Industri
industri@jammerbugt.dk