Nedbrydning og affaldssortering - tilsynskampagne i 2014Målet var at styrke den fælles forståelse omkring håndtering af affaldsressourcen og for opnåelse af et renere miljø.

Teknisk Forvaltning arrangerede derfor en temadag for nedbrydere og vognmænd som kører med affald. Indbydelsen blev sendt direkte ud til ca. 50 udvalgte firmaer og blev desuden annonceret på kommunens hjemmeside.

De faglige oplæg kom fra kommunens sagsbehandlere i Team Miljø, Team Byg og Forsyning, Affald og eksterne oplægsholdere fra Miljøstyrelsen, fra Affaldsbehandlingsselskabet I/S Reno Nord og fra brancheforeningen Dansk transport og Logistik.

Efter mødet fik deltagerne tilsendt uddelingskopier fra oplægsholderne, sammen med en pressemeddelelse om afviklingen af arrangementet.

Ved efterfølgende miljøtilsyn på virksomhederne, blev der konkret oplyst om Affaldsregisteret, og om at affaldet skal hentes af en registreret transportør eller indsamler.

 

Miljøtilsynskampagner 2014