Markstakke uden overdækning og hestehold med forkert gødningshåndteringJammerbugt kommunes landbrugsfaggruppe har i foråret 2016 gennemført en kampagne om vigtigheden i at få overdækket husdyrgødning i markstakke, for at undgå nabogener og ammoniaktab til atmosfæren. 

Kampagnen har omfattet registrering og opfølgning på 45 markstakke uden overdækning og hestehold med forkert gødningshåndtering.

Der blev fundet langt flere uafdækkede markstakke end forventet, og der blev i tilgift fundte en del hestehold med forkert gødningsoplag

Under kampagnen har der været en god dialog og kommunikation med størstedelen af lodsejerne, og telefonopkald har i langt de fleste tilfælde været nok til at få forholdene bragt i orden. 

Kampagne om husdyrgødning i markstakke