Genbrug af plastaffald - tilsynskampagne i 2017

Jammerbugt Kommunes miljømedarbejdere opfordrer i 2017 især de virksomheder, som producerer større mængder plastaffald eller indsamler plastaffald fra andre virksomheder, til at have fokus på plast som ressource.

Under miljøtilsyn på virksomhederne, vil miljømedarbejderne spørge om virksomhedernes syn på affaldsforebyggelse, begrænsning af produktionsspild, industriel symbiose, genanvendelse af plast og lokalt samarbejde om affaldsordninger. 

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Norddanmark (NBE) koordinerer plastkampagnen i de nordjyske kommuner. NBE har afholdt plastkurser for kommunernes miljømedarbejdere, og vil i årets løb afholde en række møder, hvor virksomhederne kan få inspiration og udveksle erfaringer om frasortering og genanvendelse af plastaffald. Afslutningsvist vil NBE sørge for at indsamle og bearbejde oplysninger fra de enkelte kommuner i en samlet afrapportering. 

Læs mere i pressemeddelelse om kampagnen her ”Guldet i virksomheders affald”.

Læs mere om Bæredygtig Erhvervsudvikling i Norddanmark. 

Jammerbugt Kommune gennemførte i 2016 en tilsynskampagne om miljøvurdering af byggeaffald. Resultaterne herfra bearbejdes fortsat og vil indgå i den fremtidige administrative praksis for håndtering af byggeaffald i Jammerbugt Kommune. Læs evt. mere om kampagnen fra 2016 her ”Miljøvurdering af byggeaffald – særlig tilsynsindsats rettet mod nedrivningsbranchen”.