Forebyggelse af forurening fra olietanke - miljøtilsynskampagne 2017.Efterårets kampagne blev gennemført som et seminar om olietanke for smede og VVS-fagfolk.

Kampagne om olietanke for smede og vvsfagfolk 

Generelt blev det ved miljøtilsyn konstateret, at virksomheder og private borgere ofte kun udskifter deres olietank, uden samtidig at udskifte rørføringen til fyret.

Jammerbugt Kommune, Team Miljø, besluttede derfor at gennemføre et informationsmøde om bl.a. miljølovgivning, erfaringer fra olieforureningssager, olietanktyper, tilkobling af nye tanke, forsikringsregler, registrering af olietanke, regler om afblænding og opgravning af eksisterende olietanke - alt sammen for at forebygge kommende olieforureninger.