Miljøtilsynskampagner

En miljøtilsynskampagne er en afgrænset, målrettet og koordineret tilsynsindsats omkring et konkret miljøproblem eller miljøtema

Det fremgår af miljøtilsynsplan 2013-2017 at Jammerbugt Kommune vil gennemføre 2 årlige tilsynskampagner.

Miljøtilsynskampagner 2015:

Den ene kampagne handlede om forebyggelse af lugt- og fluegener og den anden om forebyggelse af forurening fra olietanke.

Sommerens kampagne blev gennemført i området Bækken ved Tranum, og handlede om lugt- og fluegener i forbindelse med udvidelse af minkfarmen på Hjortdalvej 373, 9460 Brovst.

Jammerbugt Kommune havde sendt udkast til afgørelse om udvidelse af minkfarmen i nabohøring, havde i den forbindelse fået mange henvendelse om lugt- og fluegener, og besluttede derfor at gennemføre en undersøgelse af lugt- og fluegener i området omkring minkfarmen.

I undersøgelsen blev der bl.a. gennemført uvarslede miljøtilsyn hos minkfarmen, husdyrbrugene, naboerne og klagerne i området. 

Målet med indsatsen var at finde årsager til lugtgenerne fra minkfarmen, og at afdække om aktiviteter på øvrige husdyrbrug, kunne være årsager eller medvirkende årsager til de aktuelle lugt- og fluegener. 

 Lugt- og fluegener i område Bækken

På den baggrund udarbejdede Jammerbugt Kommune ovenstående rapporten om lugt- og fluegener i området Bækken ved Tranum. Efterårets kampagne blev gennemført som et seminar om olietanke for smede og VVS-fagfolk.

Kampagne om olietanke for smede og vvsfagfolk 

Generelt var det ved miljøtilsyn konstateret, at virksomheder og private borgere til kun får udskiftet deres olietank uden samtidig at udskifte rørføringen til fyret.

Jammerbugt Kommune, Team miljø, besluttede derfor at gennemføre et informationsmøde om bl.a. miljølovgivning, erfaringer fra olieforureningssager, olietanktyper, tilkobling af nye tanke, forsikringsregler, registrering af olietanke, regler om afblænding og opgravning af eksisterende olietanke - alt sammen for at forebygge kommende olieforureninger.

Miljøtilsynskampagner 2014:

Den ene kampagne handlede om tømning af olieudskilleranlæg og den anden om nedbrydning og affaldssortering. Se rapporten om kampagnerne herunder:

Miljøtilsynskampagner 2014

Tilsynskampagne om tømning af olieudskilleranlæg

Målet var større beskyttelse af jord og grundvand gennem en systematisk registrering af eksisterende olieudskilleranlæg i kommunen og fastlæggelse af rammer for indpektion og tømning af anlæggene. 

Alle tømningsfirmaer, som enten allerede tømte olieudskilleranlæg i Jammerbugt Kommune, eller som havde et ønske om at komme til det, blev indbudet til et 2 timer langt fyraftensmøde. 

De faglige oplæg på fyraftensmødet blev leveret af sagsbehandlere fra Team Miljø. Der deltog 10 tømningsfirmaer i fyraftensmødet.

Efter mødet fik deltagerne tilsendt et beslutningsreferat og Jammerbugt Kommunes hjemmeside blev opdateret i henhold til de aftaler som blev indgået på seminaret.

Ved efterfølgende mjiljøtilsyn på virksomhederne, blev der lagt særlig vægt på kontrol af, om der var en olieudskiller, om den var registreret i kommunens miljødatabase og om den i givet fald var tilmeldt en fast tømningsordning hos et af de firmaerne på vores hjemmeside. 

Tilsynskampagne om nedbrydning og affaldssortering

Målet var at styrke den fælles forståelse omkring håndtering af affaldsressourcen og for opnåelse af et renere miljø.

Teknisk Forvaltning arrangerede derfor en temadag for nedbrydere og vognmænd som kører med affald. Indbydelsen blev sendt direkte ud til ca. 50 udvalgte firmaer og blev desuden annonceret på kommunens hjemmeside.

De faglige oplæg kom fra kommunens sagsbehandlere i Team Miljø, Team Byg og Forsyning, Affald og eksterne oplægsholdere fra Miljøstyrelsen, fra Affaldsbehandlingsselskabet I/S Reno Nord og fra brancheforeningen Dansk transport og Logistik.

Efter mødet fik deltagerne tilsendt uddelingskopier fra oplægsholderne sammen med en pressemeddelelse om afviklingen af arrangementet.

Ved efterfølgende miljøtilsyn på virksomhederne, blev der konkret oplyst om Affaldsregisteret, og om at affaldet skal hentes af en registreret transportør eller indsamler.

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Faggruppen Industri
industri@jammerbugt.dk