Affald og genbrug erhverv

Affald er ikke længere noget, der bare skal "væk". Affald indeholder enorme ressourcer, både råstoffer til at lave nye produkter, og energi, som kan blive til el og varme. Den sidste rest, som ikke kan genanvendes eller brændes, havner på deponi - men det er sidste udvej!

Der er flere forskellige affaldsordninger for erhverv - både kommunale og private. Kommunen har regler for, hvordan erhverv skal komme af med affald til forbrænding og deponering, farligt affald og et par enkelte affaldstyper mere.

I vores vejledning til erhvervsaffald kan du danne dig et overblik.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Teknik og Forsyning, affald

affald@Jammerbugt.dk