Beholderkontrol

Hvis du på din landbrugsejendom har beholdere for flydende husdyrgødning, og hvis en beholder er større end 100 m3, skal beholderen kontrolleres mindst hvert 10. år for styrke og tæthed.

Der findes en liste over autoriseret kontrollanter på Gødningsbeholderkontrollen. 

Du finder skemaet om anmeldelse af beholderkontrol her.

Skemaet udfyldes og indsendes til den kontrollant der ønskes anvendt til at kontrollere beholderen.

Hvis beholderen ikke anvendes mere, skal du benytte skemaet "Erklæring om, at beholder tages du af drift" som du finder her.