Fastholdelse

Fastholdelse defineres som de samlede tiltag Jobcentret kan tilbyde for at fastholde en medarbejder, der har midlertidige eller varige begrænsninger i arbejdsevnen. Virksomhedsservice har en ”Ambulancetjeneste” som betyder, at vi ved behov for fastholdelse, kontakter arbejdsgiver senest en arbejdsdag efter henvendelse.

§56 aftale

§ 56 aftale er en støttemulighed, hvormed virksomheden kan fastholde medarbejdere, som har en forhøjet risiko for fraværsdage på grund af sygdom, indlæggelse eller behov for behandling. §56 aftalen giver mulighed for sygedagpengerefusion til virksomheden fra medarbejderens første fraværsdag og tilsidesætter derved arbejdsgiverperioden.

Delvis raskmelding

Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af længerevarende sygdom og/eller behandling, kan Jobcentret hjælpe med at fastholde medarbejderen via delvis raskmelding. Delvis raskmelding bruges også til medarbejdere, som efter længere tids sygdom er klar til at vende tilbage til arbejdet, men har behov for at begynde på nedsat tid for gradvist at optrappe til normal tid.

Der ydes sygedagpengerefusion for fraværstimerne, indtil medarbejderen igen kan udføre arbejdet på almindelige vilkår i op til 52 uger.

Mulighedserklæring

Virksomheden har mulighed for at udfylde en mulighedserklæring sammen med den sygemeldte medarbejder. Erklæringen er specielt nyttig, hvis der er usikkerhed i dialogen mellem virksomheden og medarbejderen om, hvilke arbejdsfunktioner medarbejderen kan varetage under sin sygdom.

Mulighedserklæringen består af to dele. En del der udfyldes af virksomheden og medarbejder i fællesskab og samt en den to der udfyldes af lægen på baggrund af en samtale med medarbejderen og oplysningerne i del et.

Hjælpemidler

Virksomheder kan fastholde, eller ansætte en medarbejder, som har brug for lidt ekstra hjælp til at klare arbejdet, via hjælp til arbejdspladsindretning. Jobcentret kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre ændringer af arbejdspladsen, der kompenserer for medarbejderens begrænsning i arbejdsevnen. Begrænsningerne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter. Tilskuddet kan være til værktøj eller mindre arbejdsmaskiner til personlig brug i forbindelse med arbejdet.

Personlig assistance

Personlig assistance kan anvendes til medarbejdere, som har brug for personlig hjælp til opgaver i arbejdet, de ikke kan klare på grund af en varig funktionsnedsættelse. Den personlige assistent kan hjælpe medarbejderen i op til 20 timer pr. uge. Virksomheden kan enten vælge at ansætte en udefrakommende person, eller frikøbe en kollega til at fungere som personlig assistent. Virksomheden aflønner den personlige assistent og modtager herefter løntilskud fra Jobcentret. Løntilskuddet svarer til timelønssatsen for studentermedhjælp.

Kontakt

Jobcenterets Virksomhedsservice
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 89 90
Send mail til Virksomhedsservice

Fastholdelse af medarbejder