Alkoholbevilling

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et sæt Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger.

I forbindelse hermed er det besluttet, at den almindelige lukketid for restaurationer og andre serveringssteder, hvortil der er offentlig adgang generelt er fastsat til kl. 02.00 for Jammerbugt Kommune.

Hvem skal have alkoholbevilling?

Virksomheder, der serverer stærke drikke, herunder øl og vin, skal have en alkoholbevilling.

Hvem kan få alkoholbevilling?

Alkoholbevilling kan kun gives til personer, der opfylder følgende betingelser:

  • ansøgeren har næringsbrev til det pågældende forretningssted
  • er fyldt 25 år eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget og er 23 år
  • ikke er umyndiggjort eller under lavværgemål
  • der ikke foreligger forhold, som efter restaurationslovens § 16, stk. 2 og 4 er til hinder for meddelelse af bevillingen.

Alkoholbevilling kan kun gives til selskaber med videre, der opfylder følgende betingelser:

  • selskabet har næringsbrev til det pågældende forretningssted
  • direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i restaurationslovens § 13, stk. 1 nr. 2 og 3 og
  • der ikke foreligger forhold, som efter restaurationslovens § 16 stk. 1, 2 og 5 er til hinder for meddelelse af bevilling.

Hvem giver alkoholbevilling?

Alkoholbevillinger gives af Bevillingsnævnet ud fra reglerne i Restaurationsloven. Det er også Bevillingsnævnet, der giver tilladelse til udvidet åbningstid med mere.

Midlertidig bevilling gives af Politiet. Vedr. næringsbrev henvises til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Bevillingsnævnet holder møder efter behov.

Blanketter til ansøgning om alkoholbevilling med mere, kan hentes på Politiets hjemmeside, se i højre side.

Ansøgningen sendes til Nordjyllands Politi, Administration Hjørring, Horsevang 9, 9800 Hjørring.

Politiet undersøger blandt andet sammen med Teknik- og Miljøafdelingen om betingelserne for at få alkoholbevilling er opfyldt, herunder om der ud fra bygnings- brand og miljømæssige forhold kan gives tilladelse til restaurationsdrift. Sagen sendes herefter til behandling i Bevillingsnævnet.

Læs om Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger vedtaget af kommunalbestyrelsen i pdf-fil.

Hvis du ikke har installeret Acrobat Reader på din computer til at læse pdf-filen, kan du downloade programmet ved at trykke på linket i skærmens højre side under Link.

Kontakt Bevillingsnævnet

Rådhuset Aabybro
Toftevej 43
9490 Aabybro 

Connie Alsing Andersen
Tlf. direkte: 72 57 74 06
coa@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader

Link til Politi - alkohol bevilling

Søg alkoholbevilling

Gå til blanketter vedrørende Hotel- og Restaurationsvirksomhed m.v.