VandVandforsyningsplanlægning og indsatsplanlægning. Forebyggelse mod jordforurening og sikring af fortsat adgang til rent urenset drikkevand. Tilsyn med vandværker, tilladelser til vandindvinding og opfølgning på ulovlige miljøforhold.

Spildevandsplanlægning, administration af beskyttet natur, naturgenopretning og naturpleje. Håndtering af spildevand i det åbne land, bekæmpelse af kæmpebjørneklo, tilsyn med og vedligeholdelse af vandløb og tilsyn med badevand.  

Henrik Damsgaard
Mail: hed@jammerbugt.dk
Telefon: 7257 7345