Byg & IndustriByggesagsbehandling inklusiv nedrivningstilladelser, byggetilladelser og tilladelser til kloakarbejder. Håndtering af faldefærdige bygninger og skimmelsvampe, ansvining af bygge- og anlægsaffald, herunder også bly- og PCB-forurenet affald

Vejledning om bæredygtig erhvervsudvikling og forebyggelse af miljøproblemer, udarbejdelse af miljøgodkendelser, tilladelser til spildevandstilalutninger til kloaksystemet, gennemførelse af miljøtilsyn, behandling af klager over røg, støj, støv og lugt fra virksomheder og nødvendig opfølgning overfor ulovlige miljøforhold

Byg: byg@jammerbugt.dk
Industri: 
industri@jammerbugt.dk

Kell Agerbo
Telefon: 7257 7641