Byg & IndustriVia planlægning skal den enkelte by udvikles og styrkes på baggrund af den særlige kvaliteter, og der skal være rummelighed til, at borgerne kan bygge nye boliger i de bysamfund, som de ønsker at bo i . Ligeledes skal planlægningen ve dhjælp af zonering i dne fysiske planlægning, forebygge og hindre konflikter. Planlægningen skal, via landzoneadministrationen og det åbne lands planlægning, sikre at der ikke sker byspredning i det åbne land, og at landbrugserhvervet har udviklingsmuligheder, samtidig med at der er plads til natur og friluftsliv.

Forebyggelse af miljøproblemer fra landbruget, udarbejdelse af miljøgodkendelser og tilladelser til udbringning af slam på landbrugsjord, gennemførelse af miljøtilsyn på landbrug, rotteforebyggelse, behandling af klager over røg, støj, støv og lugt fra landbrug og nøedvendig opfølgning overfor ulovlige miljøforhold.

Administration af kommunens Geografiske Informations System og varetagelse af det overordnede arbejde med design og desktop publishing.

Plan: plan@jammerbugt.dk
Landbrug: landbrug@jammerbugt.dk
GIS: gis@jammerbugt.dk

Kell Agerbo 
Telefon: 7257 7641