Organisationer for etniske minoriteter

Forskellige institutioner, råd, organisationer og foreninger varetager etniske minoriteters interesser i Danmark.

Integrationsråd

Landets kommuner kan vælge at nedsætte et integrationsråd, som har til formål at sikre en kvalificeret rådgivning på integrationsområdet i kommunen.

Integrationsrådet skal bestå af mindst syv medlemmer, der alle bor i kommunen. Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmerne, og hvert integrationsråd skal desuden udpege en repræsentant og en stedfortræder til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.

Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter

Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter består af medlemmer fra integrationsrådene ude i kommunerne. Repræsentantskabet har til opgave at vælge medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter.

Rådet for Etniske Minoriteter

Rådet for Etniske Minoriteter består af 14 medlemmer fra de kommunale integrationsråd.

Rådet rådgiver Social-, Børne- og Integrationsministeren i spørgsmål og sager, der handler om flygtninge, indvandrere og integration. Rådet har sekretariat i Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af fx køn, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder og handicap.

Den tidligere komité Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling har fået sine opgaver overført til Ligebehandlingsnævnet.

Private organisationer

Udover de offentlige institutioner findes der en række private organisationer, foreninger og centre, der på forskellig vis arbejder med flygtningespørgsmål og ligebehandling af indvandrere.

Integrationsråd

Landets kommuner kan vælge at nedsætte et integrationsråd, som har til formål at sikre en kvalificeret rådgivning på integrationsområdet i kommunen.

Integrationsrådet skal bestå af mindst syv medlemmer, der alle bor i kommunen. Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmerne, og hvert integrationsråd skal desuden udpege en repræsentant og en stedfortræder til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.

Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter

Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter består af medlemmer fra integrationsrådene ude i kommunerne. Repræsentantskabet har til opgave at vælge medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter.

Rådet for Etniske Minoriteter

Rådet for Etniske Minoriteter består af 14 medlemmer fra de kommunale integrationsråd.

Rådet rådgiver Social-, Børne- og Integrationsministeren i spørgsmål og sager, der handler om flygtninge, indvandrere og integration. Rådet har sekretariat i Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af fx køn, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder og handicap.

Den tidligere komité Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling har fået sine opgaver overført til Ligebehandlingsnævnet.

Private organisationer

Udover de offentlige institutioner findes der en række private organisationer, foreninger og centre, der på forskellig vis arbejder med flygtningespørgsmål og ligebehandling af indvandrere.

Lovgivning

Integrationsloven indeholder reglerne om integrationsråd og om Repræsentantskabet for- og Rådet for etniske minoriteter.

Reglerne om Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling findes i lov om etnisk ligebehandling.

Skrevet af borger.dk