Mistet statsborgerskab

Danske statsborgere kan miste deres statsborgerskab af forskellige grunde. Hvis du opfylder en række forhold, er det dog muligt at generhverve det igen.

Mistet statsborgerskab

Du kan miste dit danske statsborgerskab, hvis du:

  • er fyldt 22 år, født i udlandet og ikke har boet eller har tilknytning til Danmark
  • bliver dømt for forbrydelser mod statens sikkerhed eller selvstændighed efter straffelovens paragraffer.

Du kan dog ikke få frakendt dit statsborgerskab, hvis du derved bliver statsløs.

Undtagelser

​Hvis du er født i udlandet og er under 22 år, har du mulighed for at bevare dit danske statsborgerskab. Du skal søge om at bevare dit statsborgerskab, inden du fylder 22 år.

Ansøgningen skal sendes til nærmeste danske ambassade eller konsulat. Du kan også sende din ansøgning til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Læs mere om reglerne for statsborgerskab på ministeriets hjemmeside:

Hvis du vil generhverve dit statsborgerskab

Du har mulighed for at generhverve dit danske statsborgerskab, hvis du har mistet det. For at generhverve dit statsborgerskab gælder bl.a.:

  • Du skal have boet i Danmark i dine første 18 leveår og herefter igen haft bopæl i Danmark de to seneste år
  • Du skal afgive en såkaldt erklæring om statsborgerskab til Statsforvaltningen for at få tilkendt statsborgerskabet igen.

Erklæringen skal afgives på en blanket, som du kan få ved at henvende dig til Statsforvaltningen. Læs mere om reglerne for generhvervelse af statsborgerskab og find blanketten på Statsforvaltningens hjemmeside:

Dobbelt statsborgerskab

Som dansk statsborger har du mulighed for at blive statsborger i et andet land uden at miste dit danske statsborgerskab. Visse lande accepterer dog ikke dobbelt statsborgerskab, så det er lovgivningen i det pågældende land, som afgør, om du også kan beholde dit danske statsborgerskab.

Tilsvarende gælder det for udenlandske statsborgere, at de ikke skal løses fra andre statsborgerskaber for at blive statsborgere i Danmark.

Hvis du tidligere har mistet dit danske statsborgerskab, fordi du er blevet statsborger i et andet land, vil du under visse betingelser kunne søge om at få dit danske statsborgerskab igen. Det sker ved at afgive en erklæring til Statsforvaltningen inden 31. august 2020.

Du kan læse mere om de nye regler for dobbelt statsborgerskab på Statsforvaltningens hjemmeside:

Mistet statsborgerskab

Du kan miste dit danske statsborgerskab, hvis du:

  • er fyldt 22 år, født i udlandet og ikke har boet eller har tilknytning til Danmark
  • bliver dømt for forbrydelser mod statens sikkerhed eller selvstændighed efter straffelovens paragraffer.

Du kan dog ikke få frakendt dit statsborgerskab, hvis du derved bliver statsløs.

Undtagelser

​Hvis du er født i udlandet og er under 22 år, har du mulighed for at bevare dit danske statsborgerskab. Du skal søge om at bevare dit statsborgerskab, inden du fylder 22 år.

Ansøgningen skal sendes til nærmeste danske ambassade eller konsulat. Du kan også sende din ansøgning til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Læs mere om reglerne for statsborgerskab på ministeriets hjemmeside:

Hvis du vil generhverve dit statsborgerskab

Du har mulighed for at generhverve dit danske statsborgerskab, hvis du har mistet det. For at generhverve dit statsborgerskab gælder bl.a.:

  • Du skal have boet i Danmark i dine første 18 leveår og herefter igen haft bopæl i Danmark de to seneste år
  • Du skal afgive en såkaldt erklæring om statsborgerskab til Statsforvaltningen for at få tilkendt statsborgerskabet igen.

Erklæringen skal afgives på en blanket, som du kan få ved at henvende dig til Statsforvaltningen. Læs mere om reglerne for generhvervelse af statsborgerskab og find blanketten på Statsforvaltningens hjemmeside:

Dobbelt statsborgerskab

Som dansk statsborger har du mulighed for at blive statsborger i et andet land uden at miste dit danske statsborgerskab. Visse lande accepterer dog ikke dobbelt statsborgerskab, så det er lovgivningen i det pågældende land, som afgør, om du også kan beholde dit danske statsborgerskab.

Tilsvarende gælder det for udenlandske statsborgere, at de ikke skal løses fra andre statsborgerskaber for at blive statsborgere i Danmark.

Hvis du tidligere har mistet dit danske statsborgerskab, fordi du er blevet statsborger i et andet land, vil du under visse betingelser kunne søge om at få dit danske statsborgerskab igen. Det sker ved at afgive en erklæring til Statsforvaltningen inden 31. august 2020.

Du kan læse mere om de nye regler for dobbelt statsborgerskab på Statsforvaltningens hjemmeside:

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om statsborgerskab, mistet statsborgerskab og erhvervelse i 'Indfødsretsloven'

Skrevet af Udlændinge- og Integrationsministeriet