Ansøg om dansk statsborgerskab

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark og ønsker dansk statsborgerskab, kan du ansøge den danske stat om det.

Ansøg om dansk statsborgerskab (ved lov)

Du kan søge den danske stat om at få tildelt et statsborgerskab ved naturalisation (dvs. ved lov). Det gør du ved at sende en ansøgning til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det koster 1200 kr. i gebyr at ansøge.

Læs mere om proceduren for at ansøge om dansk statsborgerskab på ministeriets hjemmeside:

Hvilke krav skal du opfylde i ansøgningen?

For at ansøgningen om statsborgerskab kan blive godkendt, skal du:

 • afgive en tro og love-erklæring
 • opfylde visse krav om ophold i Danmark
 • have en ren straffeattest
 • være gældfri og selvforsørgende
 • have visse dansk- og samfundskundskaber
 • bestå en statsborgerskabsprøve.

Læs mere om betingelserne for ansøgningen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside:

Hvornår får du svar på ansøgningen?

​Sagsbehandlingen af ansøgninger om statsborgerskab kan tage op til 16 måneder på grund af det store antal ansøgninger. Det skyldes, at ansøgningerne skal vedtages ved lov, og at sagsbehandlingstiden er relativ lang.

Ansøgningerne skal igennem tre behandlinger i Folketinget, hvilket typisk tager to-tre måneder. Disse lovsforslag vedtages desuden kun to gange årligt - i april og oktober.

Hvem behandler din ansøgning?

Det er Udlændinge- og Integrationsministeriet, der tager stilling til, om du er berettiget til dansk statsborgerskab. De ansøgere, der ikke godkendes, får herefter afslag.

De ansøgere, der bliver godkendt, optages på et lovforslag, som Folketinget senere behandler. Folketinget vedtager love om statsborgerskab ('Lov om indfødsretsmeddelelse') to gange årligt, hvor alle godkendte ansøgere samles.

Når loven er vedtaget, sender Udlændinge- og Integrationsministeriet en besked til de personer, der har fået tilkendt dansk statsborgerskab sammen med et oplysningsskema. Du anerkendes som dansk statsborger, når skemaet er udfyldt og returneret til ministeriet. Herefter modtager du et bevis på, at du er dansk statsborger.

Læs mere om, hvordan behandlingen af ansøgningerne foregår:

Hvis du vil klage

Klage over behandlingen af en ansøgning om dansk statsborgerskab skal ske til Udlændinge- og Integrationsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Ansøg om dansk statsborgerskab (ved lov)

Du kan søge den danske stat om at få tildelt et statsborgerskab ved naturalisation (dvs. ved lov). Det gør du ved at sende en ansøgning til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det koster 1200 kr. i gebyr at ansøge.

Læs mere om proceduren for at ansøge om dansk statsborgerskab på ministeriets hjemmeside:

Hvilke krav skal du opfylde i ansøgningen?

For at ansøgningen om statsborgerskab kan blive godkendt, skal du:

 • afgive en tro og love-erklæring
 • opfylde visse krav om ophold i Danmark
 • have en ren straffeattest
 • være gældfri og selvforsørgende
 • have visse dansk- og samfundskundskaber
 • bestå en statsborgerskabsprøve.

Læs mere om betingelserne for ansøgningen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside:

Hvornår får du svar på ansøgningen?

​Sagsbehandlingen af ansøgninger om statsborgerskab kan tage op til 16 måneder på grund af det store antal ansøgninger. Det skyldes, at ansøgningerne skal vedtages ved lov, og at sagsbehandlingstiden er relativ lang.

Ansøgningerne skal igennem tre behandlinger i Folketinget, hvilket typisk tager to-tre måneder. Disse lovsforslag vedtages desuden kun to gange årligt - i april og oktober.

Hvem behandler din ansøgning?

Det er Udlændinge- og Integrationsministeriet, der tager stilling til, om du er berettiget til dansk statsborgerskab. De ansøgere, der ikke godkendes, får herefter afslag.

De ansøgere, der bliver godkendt, optages på et lovforslag, som Folketinget senere behandler. Folketinget vedtager love om statsborgerskab ('Lov om indfødsretsmeddelelse') to gange årligt, hvor alle godkendte ansøgere samles.

Når loven er vedtaget, sender Udlændinge- og Integrationsministeriet en besked til de personer, der har fået tilkendt dansk statsborgerskab sammen med et oplysningsskema. Du anerkendes som dansk statsborger, når skemaet er udfyldt og returneret til ministeriet. Herefter modtager du et bevis på, at du er dansk statsborger.

Læs mere om, hvordan behandlingen af ansøgningerne foregår:

Hvis du vil klage

Klage over behandlingen af en ansøgning om dansk statsborgerskab skal ske til Udlændinge- og Integrationsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Lovgivning

Lovgrundlaget for reglerne om dansk statsborgerskab kan findes i lov om dansk indfødsret.

Skrevet af Udlændinge- og Integrationsministeriet