Hvordan kan jeg studere i Danmark?

Som udlænding fra Norden eller et EU/EØS-land har du samme ret som danske statsborgere til at søge ind og tage en uddannelse i Danmark.

Udlændinge fra Norden

Hvis du er udlænding fra Norden (dvs. Norge, Sverige, Finland og Island), har du ret til at søge ind og tage en uddannelse i Danmark på samme vilkår som danske statsborgere.

Nordiske statsborgere kan frit rejse ind og opholde sig i Danmark, mens de studerer - der skal altså ikke søges om opholdstilladelse for at læse i landet. Nordiske statsborgere må også tage arbejde i Danmark, mens de studerer.

Betaling og økonomi

Hvis du er udenlandsk statsborger fra Norden (eller EU/EØS-lande), skal du ikke betale for uddannelsen i Danmark, men kan som udgangspunkt ikke få dansk SU, da det er forbeholdt danske statsborgere.

Ifølge EU's regler kan udlændinge dog få tilkendt SU, hvis de lever op til en række kriterier, fx længere tids bopæl eller arbejde i Danmark. Du kan læse mere om de særlige regler for at kunne blive ligestillet med danske statsborgere og få SU hos Statens Uddannelsesstøtte:

Som nordisk studerende i Danmark skal du ikke betale skat af den studiestøtte, du evt. får fra dit hjemland. Du kan læse om de øvrige regler for beskatning af nordiske studerende på Nordisk eTax:

Højt kvalificerede udlændinge kan søge om stipendier hos Uddannelses- og Forskningsministeriet. Læs mere om reglerne herunder:

Optagelse og tidligere studier

Som uddannelsessøgende fra Norden (Norge, Sverige, Finland og Island) har du adgang til at søge ind på videregående uddannelser i Danmark på lige vilkår med danske ansøgere.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan vurdere niveauet af den uddannelse, du har taget i dit hjemland. Det er dog den enkelte uddannelsesinstitution, der afgør, om du er kvalificeret til at blive optaget på en bestemt uddannelse, og om du evt. kan få merit (dvs. godskrivning af tidligere studier).

Du kan i 'Eksamenshåndbogen' slå op på det enkelte land og se, om din udenlandske eksamen er generelt adgangsgivende til videregående uddannelse på samme måde som danske gymnasiale uddannelser.

Hvis du vil klage

Du kan ikke klage over de vurderinger, som Styrelsen for Forskning og Uddannelse træffer. Styrelsen skal dog tage stilling til alle henvendelser, den modtager, og kan vælge at foretage en ny vurdering, hvis du fx indsender nye oplysninger, der kan styrke din sag.

Vil du klage over en afgørelse om merit ved en dansk uddannelse, skal du klage til Kvalifikationsnævnet, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Klagen skal gå igennem uddannelsesinstitutionen.

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om ophold i Danmark 'Udlændingeloven' på Retsinformations hjemmeside.

Du kan læse mere om reglerne for vurdering og godkendelse af udenlandsk uddannelse i loven om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer. De kan se den gældende overenskomst mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til videregående uddannelse på norden.org: