Godkendelse af udenlandske eksamener

Hvis du har taget din uddannelse i udlandet, skal den i nogle tilfælde vurderes, før den kan bruges i Danmark.

Vurdering af kvalifikationer

Har du taget en uddannelse i udlandet og ønsker at bruge den i Danmark, kan du få den vurderet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Styrelsen er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vurderingen kan bl.a. bruges til at forklare dine kvalifikationer for en arbejdsgiver, eller hvis du søger om optagelse på en dansk uddannelse.

Lovregulerede erhverv

Der findes ca. 100 lovregulerede erhverv i Danmark – som fx læge, folkeskolelærer, advokat og brandmand. Hvis du ønsker at søge job inden for et af de lovregulerede erhverv, er det nødvendigt at få dit udenlandske eksamensbevis godkendt, da du skal kunne opfylde en række specifikke krav.

For EU- og EØS-statsborgere er der lavet særlige regler, der gør godkendelsen lettere.

Læs mere om erhvervene og reglerne på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside:

Videreuddannelse

Du bør spørge en vejleder på uddannelsesstedet, om du opfylder de specifikke adgangskrav, eller om du skal tage supplerende uddannelse. Det er også uddannelsesstedet, der afgør, om du kan få merit i forbindelse med uddannelsen.

Hvis du vil klage

Du kan ikke klage over de vurderinger, som Styrelsen for Forskning og Uddannelse foretager. Men styrelsen skal tage stilling til alle henvendelser, den modtager, og kan vælge at foretage en ny vurdering, hvis du fx har nye oplysninger om din udenlandske uddannelse.

Hvis du ønsker at klage over et afslag om optagelse på en uddannelse, skal du henvende dig til uddannelsesstedet. Hvis du er uenig i en afgørelse om merit for din udenlandske uddannelse, kan du klage til Kvalifikationsnævnet.

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Vurdering af kvalifikationer

Har du taget en uddannelse i udlandet og ønsker at bruge den i Danmark, kan du få den vurderet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Styrelsen er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vurderingen kan bl.a. bruges til at forklare dine kvalifikationer for en arbejdsgiver, eller hvis du søger om optagelse på en dansk uddannelse.

Lovregulerede erhverv

Der findes ca. 100 lovregulerede erhverv i Danmark – som fx læge, folkeskolelærer, advokat og brandmand. Hvis du ønsker at søge job inden for et af de lovregulerede erhverv, er det nødvendigt at få dit udenlandske eksamensbevis godkendt, da du skal kunne opfylde en række specifikke krav.

For EU- og EØS-statsborgere er der lavet særlige regler, der gør godkendelsen lettere.

Læs mere om erhvervene og reglerne på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside:

Videreuddannelse

Du bør spørge en vejleder på uddannelsesstedet, om du opfylder de specifikke adgangskrav, eller om du skal tage supplerende uddannelse. Det er også uddannelsesstedet, der afgør, om du kan få merit i forbindelse med uddannelsen.

Hvis du vil klage

Du kan ikke klage over de vurderinger, som Styrelsen for Forskning og Uddannelse foretager. Men styrelsen skal tage stilling til alle henvendelser, den modtager, og kan vælge at foretage en ny vurdering, hvis du fx har nye oplysninger om din udenlandske uddannelse.

Hvis du ønsker at klage over et afslag om optagelse på en uddannelse, skal du henvende dig til uddannelsesstedet. Hvis du er uenig i en afgørelse om merit for din udenlandske uddannelse, kan du klage til Kvalifikationsnævnet.

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Lovgivning

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du finde love og bekendtgørelser om vurdering og anerkendelse af udenlandske eksamener.

Skrevet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse