Beslutninger i Jammerbugt Kommune

Her kan du finde beslutninger, der har generel betydning for administrationen af private fællesveje i Jammerbugt Kommune.


De beslutninger, der jf. privatvejsloven har været offentliggjort i lokale blade/aviser, er gengivet med annonceudklippet.

Procedure for administration af istandsættelse af private fællesveje på landet (afsnit II)

Procedure for administration af istandsættelse af private fællesveje i byer og bymæssige områder (afsnit III)

Beslutning om, at reglerne i afsnit III i Privatvejsloven skal finde anvendelse indenfor sommerhusområder mv.