Trafiksikkerhedsråd

Jammerbugt Kommune har et bredt sammensat Trafiksikkerhedsråd, som høres i forbindelse med kommunens arbejde med trafiksikkerhed.

Rådet er sammensat af forskellige trafikkantgrupper. 

Rådet høres i forbindelse med projektering af nye tiltag.

Rådet skal via dialog, oplysning m.v. medvirke til videndeling indenfor trafiksikkerhed.

Trafiksikkerhedsrådets arbejde er yderligere defineret i et Kommisorium

Følgende deltager i kommunens trafiksikkerhedsråd:

  • Formanden for teknik- og miljøudvalget, formand
  • Nordjyllands Politi
  • Landboorganisationerne
  • Færdselskontaktlærerne
  • Dansk Kørerlærer Union
  • Dansk Cyklistforbund, Jammerbugt afdeling
  • Dansk Transport og logistik, lokalafdeling
  • Dansk Handicapråd, Jammerbugt afdeling
  • En repræsentant for motionscyklister
  • Teknik- og forsyningschefen og trafiksikkerhedsmedarbejderen deltager i møderne som sekretær.

Referater