Øvrigt vejudstyr og vejbelægninger

For skader eller fejl ved kommunens vejbelysning henvises til siden om vejbelysning.

Ved øvrige skader på veje og vejudstyr kan du anvende vores selvbetjeningsløsning "Rapportfrastedet".

Løsningen finder du i den pc-venlige udgave på:

http://kort.jammerbugt.dk/selvbetjening

Du kan også se den i en mobil/tablet tilpasset version på:

www.rapportfrastedet.dk

 

OBS!

Uden for forvaltningens åbningstid kan skader, der er til fare for færdslen, anmeldes til Falck på tlf. 70 10 20 30. Falck vil sørge for midlertidig afhjælpning og kontakte forvaltningen ved først givne lejlighed.